ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg)

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) is een onafhankelijke provinciale platformorganisatie op het gebied van verkeersveiligheid en maakt deel uit van het cluster Mobiliteit. Het ROVL is samengesteld uit vele actoren. De activiteiten van het ROVL zijn er op gericht om samen met deze partners een bijdrage te leveren aan de ambitie Maak van de nul een punt  (#Mvd01.). het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden tot 0. Op lokaal en regionaal niveau is veel 'winst' te behalen. Die winst kan alleen geboekt worden als het ROVL constructief en daadkrachtig samenwerkt met alle betrokkenen. Of het nu gaat over het veilig inrichten van ons wegennet, het voorlichten van de weggebruiker, zorgen voor een leven lang leren of handhaving van de regels, al deze facetten samen vormen de ingrediënten voor een verbetering van de verkeersveiligheid. Het is belangrijk om verkeersdeelnemers gedurende hun gehele 'verkeersleven'de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Dat noemen we 'permanente verkeerseducatie (PVE). Het permanente karakter zit hem in twee aspecten: het anticiperen op ontoereikende gedragsvoorwaarden én het telkens voortbouwen op eerdere en een fundament leggen voor latere verkeerseducatie.